PROŠIRENJE PODRUČJA AKREDITACIJE

Poboljšali smo područje svoje akreditacije.

Najveće promjene desile su se na području vakuuma, te pri umjeravanju mjerila vrlo malih tlakova (0-60 mbar).

PROŠIRENJE PODRUČJA AKREDITACIJE

Ponovno smo poboljšali i proširili područje svoje akreditacije.

Najveće promjene desile su se na području umjeravanja tlaka kako u laboratoriju tako i na terenu.

PROŠIRENJE PODRUČJA AKREDITACIJE

Popravili smo svoje mjerne sposobnosti na umjeravanju mjerila relativne vlažnosti.

Za digitalna mjerila relativne vlažnosti sad imamo CMC
0,95% + 0,006 x RH

u rasponu 10 % do 90 % RH pri temperaturama 10 do 70 °C.

Proširenje područja akreditacije

Proširili smo svoje mjerno područje za umjeravanje mjerila temperature u kupkama (-45 … +270 °C), te znatno poboljšali naše mjerne sposobnosti (CMC) za umjeravanje staklenih termometara (U=50 mK) i otporničkih termometara te etalonskih digitalnih termometara (U=25 mK).