Podnosimo zahtjev za akreditaciju laboratorija

Kako bi održali korak sa vremenom, te se pripremili za nadolazeće propise Europske unije podnosimo zahtjev Hrvatskom zavodu za akreditaciju kako bi se akreditirali prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007.