PROŠIRENJE PODRUČJA AKREDITACIJE

Ponovno smo poboljšali i proširili područje svoje akreditacije.

Najveće promjene desile su se na području umjeravanja tlaka kako u laboratoriju tako i na terenu.