Međulaboratorijske usporedbe

Smatramo da su međulaboratorijske usporedbe vrlo dobar odraz i dokaz kvalitete svakog umjernog laboratorija pa tako i našeg. Vrlo smo ponosni na rezultate koje smo ostvarili u nizu međulaboratorijskih usporedbi u kojima smo imali čast sudjelovali.

Ne tajimo ništa, štoviše vrlo rado dijelimo rezultate usporedbi sa svima Vama.

 

Redni
broj
Područje Kratki opis usporedbe Izvješće
1. Tlak Usporedba za područje tlaka 0/20 bar.
Medij plin.

(BMB Laboratorij ima oznaku 7)

Organizator usporedbe:
FSB-LPM / CROLAB, Zagreb

IK0001

228 KB

2. Tlak Usporedba za područja tlakova 0/5 mbar, 0/150 mbar i 0/10 bar.

Medij plin.
(Organizator je odredio BMB laboratorij kao referentni laboratorij)

Organizator usporedbe:
New technology d.o.o. Sarajevo

IK0002 

405 KB

3. Temperatura Usporedba za elektroničke pretvornike temperature sa termoparskim osjetnikom K-tipa u području -20 … +190 °C 

(BMB Laboratorij ima oznaku LAB 1)

Organizator usporedbe:
BMB Laboratorij Brcković, Zagreb

IK0003

35 KB

4. Temperatura Usporedba za indikatore termoelemenata tipa K, J, E, N, R, S, T u području -100 … +1500 °C 

(BMB Laboratorij ima oznaku LAB 1)

Organizator usporedbe:
BMB Laboratorij Brcković, Zagreb

IK0004

70 KB

5. Tlak Usporedba za područje tlaka 0/20 i 0/100 mbar.
Medij plin.

Organizator usporedbe:
BMB laboratorij Brcković, Zagreb

IK0005

22 KB

6. Tlak Usporedba za područje tlaka 0/1000 mbar.

Medij plin.

(BMB Laboratorij ima oznaku 4)

Organizator usporedbe:
FSB-LPM / CROLAB, Zagreb

IK0006

500 KB

7. Tlak Usporedba za područje tlaka 0/20 i 0/100 mbar.
Medij plin.

Organizator usporedbe:
BMB laboratorij Brcković, Zagreb

IK0007

72 KB

8. Tlak Usporedba za područje tlaka 0/2 i 0/10 mbar.
Medij zrak.

Organizator usporedbe:
BMB laboratorij Brcković, Zagreb

IK0008

76 KB

9. Temperatura Usporedba za ubodni termometar Pt100 sa digitalnim indikatorom u području -20 … +300 °C 

Organizator usporedbe:
Marus-ATM d.o.o., Zagreb

IK0009

235 KB

10. Tlak Usporedba za područje tlaka 0/400 bar.
Medij ulje.

Organizator usporedbe:
BMB laboratorij Brcković, Zagreb

IK0010

90 KB

11. Temperatura Usporedba za otporni termometar Pt100 u području -20/+300 °C 

Organizator usporedbe:
ZIK d.o.o.., Zagreb

IK0011 

1,5 MB

12. Tlak Usporedba za pretvornik tlaka 0/160 bar sa strujnim izlazom 4/20 mA.
Medij ulje.

Organizator usporedbe:
BMB laboratorij Brcković, Zagreb

IK0012

60 KB

13. Tlak Usporedba za digitalni barometar 500/1050 hPa abs.
Medij zrak.

Organizator usporedbe:
BMB/FSB, rezultate obradio FSB-LPM

IK0013

220 KB

14. Tlak Usporedba za pretvornik tlaka 0/25 bar sa strujnim izlazom 4/20 mA.
Medij ulje.

Organizator usporedbe:
Metroteka d.o.o., Zagreb

IK0014

410 KB

15. Relativna
vlažnost
Usporedba za mjerila relativne vlažnosti u klima komori. 

Organizator usporedbe:
MIRS/UL-FE/LMK, Ljubljana

IK0015

605 KB

16. Temperatura Usporedba za digitalno mjerilo temperature zraka u klima komori. 

Organizator usporedbe:
BMB laboratorij Brcković, Zagreb

IK0016

75 KB

17.
i
18.
Temperatura Usporedba za temperaturni blok kalibrator 

Organizator usporedbe:
Inspekt d.o.o. Metrolab, Zagreb

IK0018

165 KB

19. Tlak Usporedba za mjerila visokog pritiska 0/1400 bar.

Medij ulje. 

Organizator usporedbe:
FSB-LPM / CROLAB, Zagreb

S obzirom da više od 3 godine nismo dobili službene rezultate, a slučajno smo pronašli Završni rad g. Luke Ćalušića koji je javno dostupan prenosimo Vam ga u cijelosti.

Rezultati usporedbe nalaze se na stranicama 28 do 43.

Izvor: http://repozitorij.fsb.hr/3176/1/%C4%86alu%C5%A1i%C4%87_2015_zavr%C5%A1ni_preddiplomski.pdf.pdf

neslužbeni
rezultati

IK0019

1,9 Mb

20. Temperatura Usporedba za otporničku Pt100 sondu -20/+250 °C 

Organizator usporedbe:
BMB laboratorij Brcković, Zagreb

IK0020

555 KB

21. Temperatura Usporedba za termometar sa direktnim očitanjem i otporničkim osjetilom u području -20/+120 °C 

Organizator usporedbe:
FSB-LTTU laboratorij

IK0021

125 KB

22. Tlak Usporedba za digitalni kalibrator tlaka 0/50 bar

Medij ulje

Organizator usporedbe:
STSI, Zagreb

 Nemamo
nikakvih
informacija
o tijeku
usporedbe

23. Tlak Usporedba za cijevne manometre 

Organizator usporedbe:
FSB-LPM / CROLAB, Zagreb

 Završeno
čekamo
izvješće

24. Relativna
vlažnost
Međunarodna usporedba na području relativne vlažnosti provedena između čak 43 laboratorija. 

BMB laboratoriju je dodjeljena oznaka 17.

Organizator usporedbe:
Danish technological institute

IK0024

745 KB

25. Temperatura Usporedba za otporničke termometre u rasponu -45/+600 °C 

Organizator usporedbe:
BMB laboratorij Brcković, Zagreb

IK0025

76 KB

26. Temperatura Usporedba za staklene termometre u kupkama -40/+250 °C 

Organizator usporedbe:
BMB laboratorij Brcković, Zagreb

 IK0026

102 KB

27. Tlak Usporedba za digitalni kalibrator tlaka 0/15 bar.

Medij ulje. 

Organizator usporedbe:
FSB-LPM / CROLAB, Zagreb

S obzirom da više od 2 godine nismo dobili službene rezultate usporedbe, a pronašli smo Završni rad g. Marina Mustaća koji je javno dostupan prenosimo Vam ga u cijelosti.

Rezultati usporedbe nalaze se na stranicama 20 do 41.

Izvor: http://repozitorij.fsb.hr/6255/1/Mustac_Marin_2016_Diplomsk.pdf

 neslužbeno
izvješće

IK0027

1 MB

28. Temperatura Međunarodna usporedba na području temperature. 

Umjeravanje u suhim blok kalibratorima u rasponu -40/+230 °C.

BMB laboratoriju je dodjeljena oznaka 17.

Organizator usporedbe:
Danish technological institute

IK0028

960 KB

29. Temperatura Usporedba za otporničke termometre u kupkama u rasponu -45/+270 °C 

Organizator usporedbe:
MIRS/UL-FE/LMK, Ljubljana

IK0029

1,2 MB

30. Relativna
vlažnost
Usporedba na području relativne vlažnosti 

 

Organizator usporedbe:
MIRS/UL-FE/LMK, Ljubljana

IK0030

980 KB

31. Tlak Usporedba za digitalni kalibrator tlaka 0/70 bar.

Medij plin. 

Organizator usporedbe:
FSB-LPM / CROLAB, Zagreb

 Završeno
čekamo
izvješće

32. Temperatura Usporedba za otporničke termometre u kupkama u rasponu -45/+250 °C 

Organizator usporedbe:
BMB laboratorij Brcković

IK0032

195 kB

33. Tlak Usporedba za pretvornik tlaka sa pokaznim displayem 0/600 bar.

Medij ulje.

Organizator usporedbe:
FSB-LPM / CROLAB, Zagreb

 U tijeku…