Mjerne sposobnosti (CMC)

Ponosni smo na činjenicu da među komercijalnim laboratorijima u RH imamo ponajbolje vrijednosti CMC-a u kombinaciji sa najširim područjem akreditacije.

Slobodno provjerite:


Potvrda HAA o akreditaciji našeg umjernog laboratorija.


 

Usporedbu našeg laboratorija sa ostalim akreditiranim laboratorijima u RH možete pronaći u ovom dokumentu Usporedba labosa – grafovi.pdf