Ispitivanje i podešavanje sigurnosnih ventila

Ispitivanje sigurnosnih ventila izvodimo u suradnji sa našim poslovnim partnerom – ESE PROJEKT d.o.o. koji je akreditirani ispitni laboratorij za ispitivanje tlaka početka otvaranja i nepropusnosti sigurnosnih ventila u području 0 … 400 bar.

Više o ESE Projektu možete potražiti na njihovim WEB stranicama.