Umjeravanje prema HR EN ISO/IEC 17025:2007

BMB laboratorij Brcković – umjerni laboratorij  za umjeravanje mjerila tlaka, temperature i relativne vlažnosti.

Uslugu umjeravanja obavljamo za mjerila tlaka, temperature i relativne vlažnosti koje drugi laboratoriji koriste za razna ispitivanja i/ili umjeravanja, a nadležno tijelo ili propisi zahtjevaju od njih da budu umjereni prema akreditiranom postupku te da imaju iskazanu mjernu nesigurnost.

Kod umjeravanja vrlo je specifično upravo to što se i “netočno” mjerilo može umjeriti. Na samom korisniku je da naknadno (prema rezultatima iskazanim u umjernici) procjeni da li njegovo mjerilo zadovoljava propise i zahtjeve koje si je postavio ili ne. Isto tako korisniku se ostavlja da sam sebi odredi periodiku umjeravanja svojih mjerila, te prema pravilima o akreditaciji na Potvrdama o umjeravanju ne smijemo stavljati datum do kojeg potvrda vrijedi. Postoje preporuke o periodici umjeravanja za pojedine vrste mjerila koju možete vidjeti na sljedećem linku.


Vrlo smo ponosni na svoje mjerne sposobnosi i opseg akreditacije koji imamo, te sa sigurnošću možemo tvrditi da smo pri samom vrhu mjeriteljstva u RH.

Više možete pronaći u prilogu Potvrde o akreditaciji.


Usporedbu našeg laboratorija sa ostalim akreditiranim laboratorijima u RH možete pronaći u ovom dokumentu Usporedba labosa – grafovi.pdf
Zadnji update: 22.12.2017.