Umjeravanje prema HR EN ISO/IEC 17025:2017

BMB laboratorij Brcković – umjerni laboratorij  za umjeravanje mjerila tlaka, temperature i relativne vlažnosti.

Uslugu umjeravanja obavljamo za mjerila tlaka, temperature i relativne vlažnosti koje drugi laboratoriji koriste za razna ispitivanja i/ili umjeravanja, a nadležno tijelo ili propisi zahtjevaju od njih da budu umjereni prema akreditiranom postupku, te da imaju iskazanu mjernu nesigurnost.

Kod umjeravanja vrlo je specifično što se i “netočno” mjerilo može umjeriti. Na samom korisniku je da naknadno (prema rezultatima iskazanim u umjernici) procjeni da li njegovo mjerilo zadovoljava propise i zahtjeve koje si je postavio ili ne.

Isto tako na korisniku je da sam sebi odredi periodiku umjeravanja svojih mjerila.  Prema pravilima o akreditaciji na Potvrdama o umjeravanju ne smijemo napisati datum do kojeg Potvrda o umjeravanju vrijedi.

Postoje preporuke o periodici umjeravanja za pojedine vrste mjerila koju možete vidjeti na sljedećem linku.


Vrlo smo ponosni na svoje mjerne sposobnosi i opseg akreditacije koji imamo, te sa sigurnošću možemo tvrditi da smo pri samom vrhu mjeriteljstva u RH.

Više možete pronaći u prilogu Potvrde o akreditaciji.


Usporedbu našeg laboratorija sa ostalim akreditiranim laboratorijima u RH možete pronaći u ovom dokumentu Usporedba akreditiranih laboratorija.