Usporedba mogućnosti akreditiranih laboratorija 2020

Kao i prijašnjih godina nakon uspješno obavljenog audita od strane HAA stiže nam novi prilog Potvrde o akreditaciji. Kako već uobičajeno svake godine imamo neka proširenja ili poboljšanja tako smo ih imali i ove godine.

Ovaj događaj dobra je prilika za osvrnuti se na mogućnosti ostalih laboratorija i vidjeti šta su drugi radili proteklih godinu dana.

Mi smo se ove godine poboljšali u području vacuuma. A znatno poboljšanje ostvarili smo i u području malih tlakova (0/60 mbar). Primjetili smo da ni drugi nisu spavali… neki su se popravili, neki pokvarili, ali promjena u odnosu na prošlu godinu svakako ima. Čestitamo svima koji su svoje CMC-ove popravili, a one koji nisu možda ovime potaknemo da to učine sljedeće godine. Smatramo da u lojalnoj konkurenciji nema ništa loše – štoviše korisna je. Nelojalna konkurencija je na žalost takva kakva je – nelojalna i tu nemamo niti instrumenata, niti podrške išta učiniti. Možemo je jedino ignorirati.

Kao i svake godine podjeliti ćemo usporedbu i sa svima Vama. Smatramo da bi svima bilo interesantno vidjeti usporedbu, a posebno interesantno trebalo bi biti i kupcima usluga umjeravanja jer na jednostavan naćin mogu vidjeti gdje ostvariti najbolje mjerne nesigurnosti za njima bitna mjerna područja.

Link: Usporedba akreditiranih laboratorija