Zakoni, propisi, preporuke i sl.

Ovdje možete pronaći veze na važeće zakone, propise kao i preporuke vezane uz našu struku:

Preporuka trajanja umjernih razdoblja prema DKD-R 6-1, annex F

– tlačne vage (5 godina)
– mehanički manometri; razreda točnosti > 0,6 % F.S. (2 godine)
– električni manometri; razreda točnosti > 0,5 % F.S. (2 godine)
– pretvornici tlaka sa električnim izlazom; razreda točnosti > 0,5 % F.S. (2 godine)
– mehanički manometri razreda točnosti ≤ 0,6 % F.S. (1 godina)
– električni manometri razreda točnosti ≤ 0,5 % F.S. (1 godina)
– pretvornici tlaka sa električnim izlazom; razreda točnosti ≤ 0,5 % F.S. (1 godine)

Napomena:

Kako se ovdje radi o preporuci. Korisnik i vlasnik instrumenata na osnovu svog sustava za praćenje kvalitete može propisati kraće ili duže rokove od preporučenih. Preporuka kako odrediti trajanje umjernog razdoblja za svoje mjerilo nalazi se u dokumentu OIML D 10:2007.

Umjerni laboratorij prilikom umjeravanja nema pravo odrediti trajanje umjernog razdoblja, to se prepušta samim korisnicima.

PRAVILNIK O OVJERNIM RAZDOBLJIMA ZA POJEDINA ZAKONITA MJERILA I NAČINU NJIHOVE PRIMJENE I O UMJERNIM RAZDOBLJIMA ZA ETALONE KOJI SE UPOTREBLJAVAJU ZA OVJERAVANJE ZAKONITIH MJERILA

Objavljeno u Narodnim novinama broj 133 /2020, a vezano uz mjerila tlaka:
      Članak 2
Ovjerna su razdoblja za redovito ovjeravanje zakonitih mjerila koja se upotrebljavaju za mjerenja:
7. TLAKA
a) Tlakomjeri za mjerenje krvnog tlaka  – 2 godine
b) Manometri, vakuumometri i manovakuumometri – 2 godine
c) Tlakomjeri za mjerenje tlaka u gumama – 1 godina

    Članak 7
Za umjeravanje etalona koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila primjenjuju se sljedeća razdoblja ponovnog umjeravanja:
12. etaloni za ovjeravanje mjerila tlaka – 3 godine

Više o Zakonu o mjeriteljstvu možete vidjeti na stranicama DZM-a.