Usporedba mogućnosti akreditiranih laboratorija 2023.

Kao i prijašnjih godina nakon uspješno obavljenog audita od strane HAA stiže nam novi prilog Potvrde o akreditaciji. To je prilika za pregledati registar akreditacija i vidjeti kako stojimo u odnosu na “konkurenciju”.

Primjetili smo porast akreditiranih laboratorija, te da su se u odnosu na prošlu godinu neki popravili, dok su se neki pogoršali. Čestitamo svima koji su svoje CMC-ove popravili, a one koji nisu možda ovime potaknemo da to učine sljedeće godine.

I mi smo se popravili:
Poboljšali smo svoje CMC vrijednosti za umjeravanje mjerila temperature u temperaturnim kupkama (-45 … +270 °C), za umjeravanje otporničkih termometara, te etalonskih digitalnih termometara sa odličnih 25 mK na zavidnih 20 mK. Na prvu Vam se možda čini da je 5 mK (0,005 °C) beznačajno poboljšanje, ali to je zapravo za 20% bolje od dosadašnjeg CMC-a.

Također smo proširili i područje umjeravanja mjerila tlaka sa izvrsnim CMC-om 0,00015 x p sve do 1400 bar (bilo je do 1000 bar).

Link: Usporedba laboratorija 2023

Usporedba mogućnosti akreditiranih laboratorija 2020

Kao i prijašnjih godina nakon uspješno obavljenog audita od strane HAA stiže nam novi prilog Potvrde o akreditaciji. Kako već uobičajeno svake godine imamo neka proširenja ili poboljšanja tako smo ih imali i ove godine.

Ovaj događaj dobra je prilika za osvrnuti se na mogućnosti ostalih laboratorija i vidjeti šta su drugi radili proteklih godinu dana.

Mi smo se ove godine poboljšali u području vacuuma. A znatno poboljšanje ostvarili smo i u području malih tlakova (0/60 mbar). Primjetili smo da ni drugi nisu spavali… neki su se popravili, neki pokvarili, ali promjena u odnosu na prošlu godinu svakako ima. Čestitamo svima koji su svoje CMC-ove popravili, a one koji nisu možda ovime potaknemo da to učine sljedeće godine. Smatramo da u lojalnoj konkurenciji nema ništa loše – štoviše korisna je. Nelojalna konkurencija je na žalost takva kakva je – nelojalna i tu nemamo niti instrumenata, niti podrške išta učiniti. Možemo je jedino ignorirati.

Kao i svake godine podjeliti ćemo usporedbu i sa svima Vama. Smatramo da bi svima bilo interesantno vidjeti usporedbu, a posebno interesantno trebalo bi biti i kupcima usluga umjeravanja jer na jednostavan naćin mogu vidjeti gdje ostvariti najbolje mjerne nesigurnosti za njima bitna mjerna područja.

Link: Usporedba akreditiranih laboratorija

Prelazak na novo izdanje norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Uspješno smo prešli sa starog izdanja norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 na sada aktualno izdanje HRN EN ISO/IEC 17025:2017 kako bi i dalje ostali u koraku s vremenom.
Time smo ostvarili mogućnost pružati Vam i dalje vrhunski nivo usluge umjeravanja na koji ste se kod nas već odavno navikli. Prilikom ove ocjene koncentrirali smo se isključivo na poboljšanje sustava upravljanja. Zbog opsežnosti prelaska na novo izdanje norme nismo išli u nikakva nova proširenja područja i poboljšanja CMC-a.

Usporedba mogućnosti akreditiranih laboratorija u RH

Kao što smo i najavili donosimo Vam ovaj zgodan – grafički pregled mogućnosti svih akreditiranih laboratorija u RH akreditiranih za neka od područja za koja smo i mi sami akreditirani. U odnosu na prošlu usporedbu primjetili smo da su se pojavili novi laboratoriji na tržištu, neki su popravili svoje mogućnosti, dok su neki proširili svoje područje akreditacije. Čestitke na tome!

Možda će se netko zapitati zašto se uopće trudimo izraditi ovakvu vrstu usporedbe?
Odgovor je zapravo vrlo jednostavan – prvenstveno radi nas samih.

Na konkurenciju uvijek gledamo pozitivno, a zdrava i lojalna konkurencija ne da nam da se opustimo i općenito nas čini boljima. Protiv nelojalne konkurencije ionako nemamo instrumente kojima bi se borili, a borba sa njima nas niti ne zanima. U izradi ove usporedbe primjetili smo dosta propusta i nelogičnosti HAA kod izrade “Priloga potvrda o akreditaciji” pa bi ovim putem željeli skrenuti pažnju na tu pojavu.

Konkurencija nikada ne spava, ali ni mi nismo spavali. Kod nas su se najveće promjene dogodile na području umjeravanja mjerila tlaka.

Usporedbu možete pronaći u ovom dokumentu Usporedba labosa – grafovi.pdf

Zadnji update usporedbe 03.04.2019.

Novo poboljšanje CMC-a

Ponovno smo poboljšali i proširili područje naše akreditacije kako u laboratoriju tako i na terenu.
Najveće promjene su se dogodile na području umjeravanja tlaka, ali ima manjih promjena i po drugim područjima.

Kako smo to i do sada radili nadamo se uskoro objaviti i usporedbu naših mogućnosti u odnosu na ostale akreditirane laboratorije u RH.

Primjetili smo i želimo Vam pomoći…

U zadnje vrijeme primjetili smo sve učestaliju pojavu da pojedini laboratoriji koriste Vaše povjerenje u akreditirani status laboratorija i nude usluge umjeravanja mjerila za koja ili nisu akreditirani ili ne mogu zadovoljiti zahtjeve na točnost samog mjerila.

Želja nam je skrenuti Vašu pažnju na tu pojavu i bez ikakvog favoriziranja pokušati Vam pomoći izabrati prikladan laboratorij za umjeravanje Vaših mjerila i/ili etalona.

Izbor umjernog laboratorija trebao bi ići ovim koracima:

  1. Za sve akreditirane laboratorije njihovo područje akreditacije kao i mjeriteljske sposobnosti (CMC) mogu se pronaći na web stranici HAA. Prvo odaberite sve laboratorije koji su akreditirani za umjeravanje vrste mjerila kojeg imate. Zatim obratite pažnju da izabrani pokrivaju potrebno područje umjeravanja. Obratite pažnju i na sitnije detalje jer npr. mjerilo sa direktnim očitanjem razlikuje se od mjerila sa strujnim izlazom, otpornička sonda razlikuje se od termoparske i sl.
  2. Prema vašim potrebama na točnost mjerila ili ovisno o njegovoj klasi (Vi najbolje znate sami šta Vam je bitno) od gore odabranih laboratorija potrebno je izabrati samo one čija je mjerna sposobnost dovoljna za umjeravanje vašeg mjerila. Nije nužno odabrati najbolji laboratorij, ali mjerna sposobnost izabranog laboratorija trebala bi biti barem 2 puta manja od Vaše zahtijevane točnosti. Tek ako nema takvog laboratorija onda se ide onom tko je tome bliže.
  3. Od laboratorija koji zadovoljavaju točku 2 zatražite ponude. Cijena usluge umjeravanja trebala bi biti tek treći kriterij u izboru prikladnog umjernog laboratorija. Na žalost cijena se često uzima kao prvi ili jedini kriterij, što na kraju dovodi do nezadovoljstva uslugom, problemima prilikom inspekcije i/ili audita, dodatnih toškova za ponovna umjeravanja i slično. Naravno da svi žele proći što povoljnije i to je vaše pravo, ali CIJENA nije nužan kriterij za odabir umjernog laboratorija kao što su to zahtjevi iz prve dvije točke ovog članka.
  4. Svi ostali dodatni kriteriji pri izboru koje si sami postavite.

Nadamo se da će Vam ovaj članak pomoći izabrati najprikladniji umjerni laboratorij za umjeravanje Vaših mjerila. Da ćete pritom uspješno izolirati i isključiti laboratorije koji nude usluge koje nisu u mogućnosti isporučiti i na taj način smanjiti si moguće probleme prilikom raznih inspekcija i audita, te osigurati valjanu sljedivost svojih mjerila i etalona.

Ukoliko imate sumnji ili dvojbi slobodno nam se obratite, potruditi ćemo se pomoći Vam u izboru.

Ispričavamo se ako ovaj članak smatrate neprimjerenim na bilo koji način.

Usporedba ostalih akreditiranih laboratorija sa BMB laboratorijem

Kako bi Vam barem malo olakšali potragu za umjernim laboratorijem najprikladnijim za umjeravanje Vaših mjerila odlučili smo revidirati već postojeću tablicu usporedbe novim podacima i to Vam prikazati ovaj put na puno pregledniji način – na grafu.

Usporedbu našeg laboratorija sa ostalim akreditiranim laboratorijima u RH možete pronaći u ovom dokumentu Usporedba labosa – grafovi.pdf

Zadnji update tablice 22.12.2017.

Novo poboljšanje CMC-a

Popravili smo svoje mjerne sposobnosti na umjeravanju mjerila relativne vlažnosti.

Za digitalna mjerila relativne vlažnosti sada imamo CMC
0,95% + 0,006 x RH
u rasponu 10 % do 90 % RH pri temperaturama 10 do 70 °C.

Vrlo smo ponosni na ovo poboljšanje koje nas u ovom trenutku smješta u sami vrh mjeriteljstva u RH.