PROŠIRENJE PODRUČJA AKREDITACIJE

Poboljšali smo područje svoje akreditacije.

Najveće promjene desile su se na području vakuuma, te pri umjeravanju mjerila vrlo malih tlakova (0-60 mbar).