Ispitivanje sukladnosti

Ispitivanje sukladnosti još uvijek je najčešća usluga koju korisnici od nas zahtijevaju, iako se sve više i više korisnika ipak odlučuje za uslugu umjeravanja svojih mjerila.

Ispitivanje sukladnosti vršimo prema pojedinim normama, tehničkim podacima proizvođača ili pak prema zahtjevu samog korisnika sa naglaskom na točnost mjerila.

Mjerila tlaka najčešće ispitujemo prema normama po kojima su mjerila proizvedena (npr. EN 837-1).
Ukoliko na samom mjerilu nije navedeno prema kojoj normi je mjerilo proizvedeno, potrebna nam je deklaracija proizvođača u kojoj se nalazi podatak o točnosti samoga mjerila. Ukoliko sa mjerilom niste dostavili deklaracije proizvođača iste ćemo od Vas tražiti da nam ih dostavite.

Ispitivanje sukladnosti prema zahtjevu korisnika vršimo u slučajevima kada korisnik ima posebne zahtjeve na točnost mjerila. Prilikom predaje mjerila na ispitivanje korisnik popunjava obrazac u kojem točno navodi svoje zahtjeve prema kojima ćemo mi kasnije izvršiti samo ispitivanje, bilo da od nas zahtjeva veću ili manju točnost samog mjerila od deklarirane.

Ukoliko je mjerilo sukladno gore navedenom, na mjerilo ćemo naljepiti naljepnicu “SUKLADNO”, te ćemo Vam uz mjerilo izdati i “Izvješće o ispitivanju sukladnosti” u kojem su navedeni svi tehnički podaci mjerila, norma prema kojoj se ispitivalo te rezultati samog mjerenja, kao i datum do kada izvješće vrijedi.

Ukoliko mjerilo ne zadovoljava svojom točnošću, na istog ćemo naljepiti naljepnicu “NESUKLADNO”.

Mjerilo koje ne zadovoljava svojom točnošću, na Vaš dodatni zahtjev, možemo pokušati popraviti i podesiti u svom servisu. Ukoliko se mjerilo uspješno popravi ponavlja se postupak ispitivanja sukladnosti, te mjerilo dobija svoju “SUKLADNO” naljepnicu.

U slučaju da se mjerilo ne može podesiti ili popraviti zbog prevelikih oštećenja na njega ćemo naljepiti naljepnicu “NEISPRAVAN” koja označuje da je mjerilo nemoguće popraviti i da je u njegovu zamjenu potrebno nabaviti novo mjerilo.

primjer sukladne naljepnice BMBa
Primjer naše “SUKLADNO” naljepnice.


Napomena:
Ova usluga nema nikakve veze sa normom HR EN ISO/IEC 17025:2017