Novo poboljšanje CMC-a

Ponovno smo poboljšali i proširili područje naše akreditacije kako u laboratoriju tako i na terenu.
Najveće promjene su se dogodile na području umjeravanja tlaka, ali ima manjih promjena i po drugim područjima.

Kako smo to i do sada radili nadamo se uskoro objaviti i usporedbu naših mogućnosti u odnosu na ostale akreditirane laboratorije u RH.