Zakoni, propisi, preporuke i sl.

Ovdje možete pronaći veze na važeće zakone, propise kao i preporuke vezane uz našu struku:

Preporuka trajanja umjernih razdoblja prema DKD-R 6-1, annex F

– tlačne vage (5 godina)
– mehanički manometri; razreda točnosti > 0,6 % F.S. (2 godine)
– električni manometri; razreda točnosti > 0,5 % F.S. (2 godine)
– pretvornici tlaka sa električnim izlazom; razreda točnosti > 0,5 % F.S. (2 godine)
– mehanički manometri razreda točnosti ≤ 0,6 % F.S. (1 godina)
– električni manometri razreda točnosti ≤ 0,5 % F.S. (1 godina)
– pretvornici tlaka sa električnim izlazom; razreda točnosti ≤ 0,5 % F.S. (1 godine)

Napomena:

Kako se ovdje radi o preporuci. Korisnik i vlasnik instrumenata na osnovu svog sustava za praćenje kvalitete može propisati kraće ili duže rokove od preporučenih.

Preporuka kako odrediti trajanje umjernog razdoblja za svoje mjerilo nalazi se u dokumentu OIML D 10:2022.

Umjerni laboratorij prilikom umjeravanja nema pravo odrediti trajanje umjernog razdoblja, to se prepušta samim korisnicima.