Proširenje akreditacije

Poštovani korisnici naših usluga,

Ovime bi Vas željeli obavijestiti da smo proširili svoje područje akreditacije na umjeravanje mjerila temperature u svojim temperaturnim komorama.

Naše najbolje mjerne mogučnosti možete pronaći u Potvrdi o akreditaciji.

Odgovori